سخنانی از امام علی علیه السلام Sayings of Imam Ali

  خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مُتُّمْ مَعَهَا بَکَوْا عَلَیْکُمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَیْکُمْ‏. با مردم چنان بیامیزید که اگر مُردید بر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید
اسفند 96
2 پست
بهمن 96
1 پست
آذر 96
1 پست
مهر 96
1 پست
شهریور 96
3 پست
تیر 96
3 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
1 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
2 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
1 پست