بازگشایی دفتر مشاوره و رواندرمانی

سلام عزیزان

به زودی با اختصاص شماره ی ایران دفتر مشاوره و رواندرمانی زینب عابدینی در تورونتو بازگشایی خواهد شد. مراجعین در ایران می توانند با ارسال ایمیل به آدرس

zainab.abedini@gmail.com

وقتی برای دریافت مشاوره ی تلفنی تقاضا کنند و با تماس با خط تهران دفتر مشاوره و رواندرمانی زینب عابدینی  با ابشان مستقیما در تورونتو تماس بگیرند. ( این تماس هزینه ی تماس با شماره ی تهران را برای مراجعین در پی خواهد داشت. )

دفتر مشاوره و رواندرمانی زینب عابدینی نسب

تورونتو ،انتاریو، کانادا 2013

 

/ 0 نظر / 7 بازدید