زندگی با استرس کمتر

در جستجوی راهی برای رهایی از استرس و فشار روانی هستید؟

می خواهید اضطرابهایتان کمتر شود؟

دوست دارید با آرامش با همسرو فرزندانتان ارتباط برقرار کنید؟

دوست دارید در محیط درس یا کار با ارامش رفتار کنید و بدون تپش قلب سر جلسه امتحان یا تحویل پروژه حاضر شوید؟

دوست دارید با سختی ها به شیوه ی معقول تر و مفیدتری روبه رو شوید؟

در سمینارهای زندگی با استرس کمتر شرکت کنید.

زمینه های استرس خود را در بخش نظرات پست کنید. با توجه به اولویت پستها سمینارهایی با موضوعاتی که شما نگرانشان هستید ترتیب خواهم داد.

رویکرد من رویکرد شناختی- رفتاری و رویکرد معنی درمانی است.

به راستی چه چیزی معنای حقیقی زندگی شماست؟ چیزی که به خاطر آن زندگی ارزش زیستن را دارد؟ نگرش های شما چگونه است؟ چه افکاری رفتارهای شما و احساساتتان را تعیین می کنند؟

/ 0 نظر / 6 بازدید