گرایش های جنسیتی در کودکان

یکی از والدین محترم مخاطب کانال از من پرسیده اند: " آیا ما واقعا در گرایش های جنسی و جنسیتی فرزندانمان موثر هستیم؟ " مختصرا در پاسخ باید بگویم: آنچه فرزند شما در آینده انجام می دهد انتخاب اوست، و شما در آن انتخاب ها موثر هستید . بنابراین با واقع بینی به کار فرزند پروری بپردازید. پیامبران خدا نیز گاهی نتوانستند فرزند، همسر، عمو و خویشان خود را نسبت به حقایقی که مسوول انتقال آن به مردم بودند متقاعد کنند. اما به هر حال در انتخاب ها و روش زندگی میلیاردها نفر نیز موثر واقع شدند، به خصوص که بسیاری از آنان فرزندان پیامبر صفت و پیامبران آینده بشر را در دامان خود پرورده اند. نتیجه آنکه شما در پرورش گرایش های فرزندانتان بدون تردید موثر هستید.

سوال دیگری که یکی از والدین از من پرسیده اند این است که "چه کنیم که فرزندمان در آینده دچار اختلال هویت جنسی یا تمایلات هم جنس گرایانه نشود"؟ به چنین پرسش هایی در نشستی که در پیش روست پاسخ خواهم گفت. مختصراً باید بگویم" مراقبت از بهداشت جنسی فرزندتان عامل اول، و توجه به کیفیت پیام های جنسیتی که فرزند شما از نوع ارتباط شما با دیگران به خصوص همسرتان دریافت می کند، عامل دوم در سوگیری جنسی و جنسیتی فرزندتان است. تحقیر جنسیت فرزندتان چه مستقیم چه غیر مستقیم، تمجید و توجه افراطی به جنس دیگر می تواند همگی در گرایش های جنسیتی او موثر باشد. نوع ارتباط او با والد همجنس و پیامی که از والد غیر همجنس خود درباره ی والد همجنس خود دریافت می کند به روشنی می تواند در سوگیری جنسیتی فرزندتان موثر باشد. خلاصه آنکه همان جنسیتی را که با آن در نهایت سلامت به دنیا آمده تقویت کنید و او را به سوی نقش های اجتماعی متعادل و متعارف پیش ببرید. https://t.me/greatlifes" زینب عابدینی " کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و " عضو نظام رواندرمانی انتاریو، کانادا"

/ 0 نظر / 9 بازدید