کارگاه آموزشی کنترل خشم

دومین دوره برگزاری

کارگاه آموزشی کنترل خشم

مدرس: زینب عابدینی 

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه شیراز و عضو انجمن OACCPP

زمان:  چهارم و ششم مارچ 2013 ساعت 1 تا 3:30 بعد از ظهر

مکان: 252 Olive Ave

مهلت ثبت نام: ساعت 9 شب روز شنبه دوم مارچ 2013

آموزش کنترل خشم به بزرگسالان مبتنی بر روش شناختی - رفتاری

 در بستر معنی درمانی؛ ویژه بانوان

اگر صدای یا کلمات خود را نمی توانید در شرایط ناکام کننده و خشمگین کننده کنترل کنید

اگر کودک خود را تنبیه جسمی می کنید

اگر با واکنش های جسمانی پرخاشگرانه نسبت به عضوی در خانواده برخورد می کنید.

می توانید در این کارگاه آموزشی بیاموزید که چگونه با روش سالمتر و بدون پرخاش منظور خود را بیان کنید، شرایط را کنترل کنید، یا به خواسته خود برسید.

هزینه شرکت در کارگاه: 100 دلار ( شرکت کنندگان در دیگر کارگاه های من از 20 درصد تخفیف برخوردار می شوند) (‌همچنین شرکت کنندگان عضو رسمی IMIC) نیز از تحفیف 15 درصدی برخودار هستند.

اگر مانع شرکت شما در این دوره مشکل مالی است می توانید درباره آن با من گفتگو کنید.

زینب عابدینی

/ 0 نظر / 5 بازدید