وسوسه ها چالشی در برابر تعهد به خانواده

 تعهد و وفاداری به خانواده ریشه در تعهد به اصول و ارزشهای اخلاقی فرد دارد. مردی که پس از سالها زندگی مشترک با افت و خیزهای کم و بیش، با وجود دو یا سه فرزند، خانواده اش را ترک کرده و به تنهایی یا با فرد دیگری هم خانه می شود، بیش از هرچیز نیاز دارد که فکر کند در شخصیت خودش چه اندازه برای تعهد و وفاداری ارزش قائل است؟! نمی توان بی اعتنایی به حس مسؤولیت پذیری را پشت نقاب همجنس گرایی و تمایلات جنسی خاص پنهان کردبه خصوص وقتی که در برهه ای از زندگی خود را مسؤول تولد دو سه تا انسان بیگناه می کنید. اگر در مرحله ای از زندگی پذیرفته اید که مادر یا پدر کسی بشوید، نمی توانید این مسیر را رها کرده و دوباره از نو مسیر تازه ای در پیش بگیرید. تصور کنید همه انسانهای این جهان چنین بودند، چه دنیای ویرانی می داشتیم؟ تصور کنید والدینتان با شما چنین می کردند، آیا این رفتار و تصمیم آنان را زیر سؤال نمی بردید؟ بله ممکن است که به تازگی با تمایلات جنسی جدیدی رو به رو شده باشید، اما هر انسانی می فهمد که خود کنترلی، و مهار خویشتن به خاطر تعهدهای قبلی یک ارزش اخلاقی و پسندیده است. تفاوتی نمی کند که چه تمایلات تازه ای پیدا کرده اید، قدرت اراده ی یک انسان آن قدر قوی هست که بر خلاف برخی تمایلات فیزیکی به تعهدات و ارزشهای اخلاقی پایبند بماند. مسلما وجدان شما در ادامه دادن راهی که در طی آن فرزندانی هم وارد این دنیا کرده اید آسوده تر خواهد بود، تا ترک کردن آنها و ماجراجویی برای ارضای گرایش هایی دیگر. فرزندانتان را از خودتان نا امید نکنید، آنان تکیه گاه های شما تا آخرین روز زندگی تان خواهند بود، اگر که به خاطر وفاداری تان آنان را متعهد به خانواده بار بیاورید. عواطفی را که بیرون از خانواده جستجو می کنید، درون خانواده خود نیز می توانید پیدا کنید، اگر این وضعیت را دور از دسترس و غیر ممکن می دانید، شاید مراجعه به یک رواندرمانگر چاره ی خوبی و چراغ امیدی برای بازگشت آرامش به درون شما و خانواده شما باشد. زینب عابدینی ، رواندرمانگر رسمی در استان انتاریو

/ 0 نظر / 68 بازدید