وبلاگ شخصی زینب عابدینی


+ درمان عقلانی - عاطفی ( خودارزیابی برای ارائه و گفتگو در جلسه مشاوره درمانی)

به نام خدا

این متن را به این دلیل پست می کنم که برخی از مراجعانم فایل های ارسالی من یا قرار های مقرر در جلسات را گم می کنند یا پیگیری نمی کنند. این متن را قرار می دهم تا اگر دسترسی به آن فایل نداشتند بتوانند از این جا بردارند.

مرور مباحث

a: activating event - rb:
rational belief - ib: irrational
belief - ce: cognitive effect - be:
behavioral effect - ic: irrational consequence

خلاصه بحث درمانی که با هم داشتیم:

حادثه نامطلوبی رخ داده است(a) و شما دچار پیامدهای عاطفی ناگواری(c) شده اید. شما به غلط حالت اختلال عاطفی (ic) خود را به(a) نسبت می دهید. و از افکار غیر عقلانی خود (ib) غافل هستید. من قبلا سعی کردم به شما کمک کنم با عقیده ای خلاف عقیده و باور غیر منطقی تان مواجه شوید تا آن را کنار گذاشته و با آن مبارزه کنید(d) و عقاید منطقی تر و
سالمتری را جایگزین کنید(e) ودر نتیجه به شناخت بهترو موثرتری (ce) و رفتار موثرتری (be) دست یابید.

فهرست افکار غیر منطقی را به شما داده ام، نتیجه این افکار احساس شدید اجباری ( must)، الزام (ought)، و وظیفه (should) است ، به طوری که در پی آن ها شما خود را به وقوع امر خاصی در دیگران یا در خودتان مقید می کنید. اگر از این قید ها خود را رها کنید، به احتمال قوی به سوی سلامت نفس و رشد شخصیت حرکت خواهید کرد. این قید ها آزادی عملکرد دیگران را محدود به خواست شما می کند این قید ها آزادی عملکرد شما یا ذهنیت شما را محدود به یک قانون خشک شخصی و بی منطق می کند.

 

گزارش تکلیف خانگی درمان عقلانی - عاطفی

لطفا خوش خط بنویسید. مختصر بنویسید. با خودتان راحت و صادق باشید. همه سوال ها را پاسخ دهید.

a حادثه فعال کنندهای که اخیرا برای شما رخ داده و در نتیجه آن مضطرب و برآشفته شده اید ، یا غمگین و دل سرد شده اید ( مثالها: "من برای یک مصاحبه شغلی مراجعه کردم"- "همسر من بر سر من فریاد زد").

.....................................................................

ib اعتقادات و یا باورهای غیرعقلانی شما درباره این حادثه فعال کننده ( مثالها: "اگر در مصاحبه رد شوم فاجعه امیز خواهد بود؛ من در مقام یک فرد فاقد ارزش خواهم بود؛ من در مقام یک فرد فاقد ارزش خواهم بود". "من داد کشیدن همسرم را نمی توانم تحمل کنم؛ او
چون بر سرم داد می کشد فوق العاده مایه وحشت و تنفر است.")

.........................

c: پیامدهای اعتقادات غیر عقلانی شما(ib) درباره حادثه فعال کننده مذکور در بند a . در اینجا عاطفه ،رفتار و یا پیامدی را که اخیرا تجربه کرده اید و شما را بیشتر از همه برآشفته و مضطرب کرده است، ذکر کنید(مثالها: "من مضطرب بودم". "احساس خصومت داشتم، دل درد گرفتم". )

...................................................

ce: اثر و نتیجه شناختی و یا پاسخی که شما از مبارزه علیه عقاید غیر عقلانی خود ib به دست آورده اید : مثال ها : "اگر من در مصاحبه رد شوم برایم فاجعه امیز نخواهد بود بلکه صرفا مایه تاسف خواهد بود. اگر در مصاحبه ضعیف به نظر برسم، چنین موضوعی مرا به شخص بی ارزشی تبدیل نخواهد کرد". "اگر چه من داد کشیدن همسرم را دوست ندارم، ولی می توانم ان را تحمل کنم و بعدا درباره اش با او صحبت کنم. او مایه وحشت و تنفر نیست بلکه چون داد می کشد صرفا فردی در معرض اشتباه است. "

...............................................................

be: اثرات و یا نتیجه رفتاری مبارزه شما علیه عقاید غیر عقلانی تانib: ( مثالها: "من خود
را اندکی مضطرب یافتم". "احساس خصومت کمتری نسبت به همسرم کردم".
" درد شکم و معده من رفع شد.")

.............................................................................

f: اگر شما علیه عقاید غیر عقلانی خود ib به مبارزه برنخواستید، علتش چیست؟ چرا این کار را نکردید؟

...........................................................

h: فعالیت هایی که هم اکنون انجام نمی دهید اما بسیار مایلید که آن ها را شروع کنید

i: تکلیف یا تکالیف خاصی که به وسیله درمانگر گروه و یا خودتان پیشنهاد شده است
.......................................................................

برای انجام این تکلیف ( تکالیف) واقعا چه کرده اید؟

J: موردی را علامت بزنید که موید میزان تلاش شما در انجام تکلیف گذشته شما باشد: الف: تقریبا هر روز ب: چند مرتبه در هفته ج: گاهگاهی د: هرگز

k: در هفته گذشته چند مرتبه سعی کردید عقاید غیر منطقی و غیر عقلانی ib خود را تغییر دهید و یا آنها را به مبارزه بطلبید؟

....................................................................

برای نشان دادن پاسخ مورد k به خودتان باید دفعات پرینت گرفتن این فرم و پر کردن آن برای موارد متعدد را در نظر بگیرید. مثلا دو بار نشانگر دو بار پرینت و پر کردن این فرم است که نشانگر تلاش برای یک نوع از افکار غیر عقلانی( به دلیل تکرار یک نوع فکر در جاهای مختلف) یا شاید دو نوع از این افکار باشد.

دفتر رواندرمانی و مشاوره زینب عابدینی نسب

نویسنده : زینب عابدینی نسب ; ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۱٢/۱۳
comment نظرات () لینک