وبلاگ شخصی زینب عابدینی


+ جستارهای قرآنی

-در سوره مبارکه الاحزاب .آیه شریفه 5
ماجعل الله لرجل من قلبین فی جوفه یعنی چه؟منظور این آیه چیست؟
 میفرماید خداوند برای کسی دو قلب در سینه اش قرار نداده است، در شأن نزولش در 
مجمع البیان  آمده است که این آیه درباره ابی معمر بن حبیب فهری نازل شده است که 
فرد خوش حافظه و ظاهرا فرزانه ای بود در میان قریش. مدعی بود که در وجود من دو قلب
 هست. با هر قلبم بهتر از عقل محمد صلی الله علیه و اله مسائل را میفهمم. خلاصه 
از آنهایی بود که پیامبر و یارانش را با این شیوه آزرده میکرد و قریش هم برایش جایگاهی 
قائل بودند او را ذاالقلبین صاحب دو قلب میدانستند. قلب استعاره از قوه درک و فهم 
است. 
روز بدر که خداوند سپاه مخلص اما فقیر پیامبر را بر سپاه تا دندان مسلح ابوسفیان پیروز کرد 
ابو معمر فهری همراه قریش بود. بو سفیان او را دید که یک لنگه کفشش را به دست 
گرفته و دیگری در پای اوست. پرسید سپاه در چه حالی است ؟ 
ابومعمر گفت شکست خوردیم. ابو سفیان گفت تو چرا کفشت را در دستت گرفته ای؟  
پاسخ داد من خیال میکردم هر دو لنگه را پوشیده ام. آن قدر ترسیده بود و از یاری الهی
 بر سپاه پیامبر هراسان شده بود که حال خودش را نمیفهمید. 
خداوند در ایات اول سوره احزاب پیامبر را دلداری میدهد، که تو ای رسول ما پیرو وحی
 پروردگارت باش که خدا به هرچه کنید داناست، به خدا توکل کن که خدا نگهبان توست،
 خداوند به  هیچ کسی دو قلب نداده. تو فوق همه ی مردمان هستی. هیچ کسی
 نمیتواند با دلی با تو همراه باشد و با دلی دیگر مخالف تو باشد. قوه درک همه انسانها
 یاریشان میکند که حقایق را بیابند. و یکی را انتخاب کنند یا خدا و رسولش را یا دشمن 
خدا و رسولش را. امام صادق فرمودندخدا به کسی دو قلب نداده که با یکی گروهی را 
دوست بدارد و با دیگری دشمنان ان گروه را دوست بدارد.  متضادها با هم جمع نمیشوند. 
دیو چو بیرون رود فرشته در آید
در تفسیر علی بن ابراهیم قمی از امیر مومنان علی علیه السلام حدیثی آمده است 
که فرمودند: دوستی با ما و دوستی با  دشمن ما درون انسان یکجا جمع نمیشود. 
چرا که خدا درون انسان دو قلب قرار نداده که با یکی دوست بدارد و با دیگری دشمن
 بدارد. اما دوست ما پس خودش را در این محبت به ما خالص کند آنگونه که اتش طلا را
 خالص میکند. پس اگر کسی میخواهد محبت ما را بداند پس قلبش را بیازماید اگر در دلش محبت
 دشمنان ما را شریک کزده پس از ما نیست و ما از او نیستیم. 
در فرمایش دیگری از امام صادق امده است که هرکسب در نمازش قلبش به چیزی جز خدا 
وابسته است پس او به آن چیز نزدیکتر است و از حقیقت آنچه خدا برای نمازش خواسته
 دورتر است چرا که خداوند دو قلب در درون کسی قرار نداده است.