وبلاگ شخصی زینب عابدینی


+ مناجات نامه همسران

خدایا مرا در چشمان همسرم زیبا جلوه ده، هم در صورت و هم در سیرت، چنانکه اگر بی انصافی در حق او کردم ببخشد و فراموش کند.

خدایا همسرم را در چشمانم زیبا جلوه ده، هم در صورت و هم در سیرت، چنانکه اگر در حق من کوتاهی کرد ببخشم و فراموش کنم.

خدایا کمک کن تا مسوولیت خطاهایم را بپذیرم و برای اصلاح آن ها از راهی که تو دوست می داری و زندگی مشترک مرا عاشقانه تر می کند اقدام کنم.

خدایا کمک کن تا در خطاهای همسرم شریک او، تحریک کننده او، و وسوسه کننده ی او به راه خطا نباشم.

خدایا یاریم ده تا از خطای همسرم خشنود نباشم و برای مغفرت او به درگاه تو روی آورم نه دیگران.

خدایا یاریم کن تا در برابر همسرم اخم هایم را به لبخند، شتاب هایم را به شکیبایی، بی پروایی ام را به بردباری تبدیل کنم.

خدایا یاریم کن مادامی که همسرم بنده ی توست ،جان و تنم به همسرم نزدیک باشد آن قدر نزدیک که جان و تن او را از خودم بیشتر دوست بدارم.

خدایا یاریم کن که به جای حسرت آن چه او ندارد ، سپاسگزار خالصانه ی آن چه او دارد باشم. خدایا به آن چه برای بهبود زندگی مشترکمان در هر دوی ما باید افزوده گردد خودت از مهربان وعطوفتت ببخش و افزون کن.

خدایا خوش خلقی و تحمل مرا در برابر روزهای دشوار زندگی مشترک آن قدر بالا ببر که در دشواری ها انصاف را از دست ندهم ، گزافه نگویم و به خطا فکر نکنم.

خدایا به من هنر عشق ورزیدن و مزه محبوب شدن را هر روز بیشتر از پیش بچشان.

پروردگارا همسرم را نیمه دیگر ایمان من قرار دادی ، یاریم کن تا نیمه دیگر ایمان او نیز باشم.

خدایا آن قدر به او علاقه مندم کن تا از خودپسندی دست بردارم و به پسند او آن گاه که با پسند و رضایت تو تناقضی ندارد عمل کنم. این کار را برای من محبوب و دوست داشتنی و آگاهانه و پُر بینش قرار بده.

خدایا مرا یار بندگی و اطاعت الهی همسرم قرار بده و همسرم را نیز چنان گردان.

خدایا مرا بار خاطر او مکن که یار شاطر و پشتیبان او در زندگی او قرار ده و او را نیز چنین گردان. در این راه مرا از طلبکاری و منفعت طلبی و ریا محافظت کن .

خدایا مرا بال دیگر همسرم در اوج به سوی رضایت خودت قرار ده که اگر چنین کنی او را نیز بال دیگر من برای اوج به سوی محبت خودت قرار داده ای.

آمین ای پروردگار جهانیان

نوشته ی زینب عابدینی نسب ، 2013

برداشت با ذکر منبع آزاد است.